Vår Kvalitetspolicy

Arbetet med kvalitet måste bedrivas aktivt och kontinuerligt för att vi ska vara konkurrenskraftiga på kort och lång sikt. Kvalitet är en strategisk fråga och ska beröra alla processer i vår verksamhet. Vår kvalitetspolicy kännetecknas framförallt av att vi ständigt jobbar medvetet med att kvalitetssäkra alla delar och processer i verksamheten.

Huvudinriktningen är:

Nöjda kunder vars krav, behov och förväntningar är styrande för vårt arbete.

Varje uppdrag och beställning är unik och ska hanteras med största professionalism.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och lär av våra misstag. Detta genom att ständigt utvärdera resultat och "feeback" från alla som hör av sig till oss med positiva och negativa synpunkter på vår verksamhet och våra produkter.

En affär är inte slutförd i och med leverans. Vi återkopplar till kunderna för att säkerställa att produkter, leverans och bemötande från vår sida har varit till belåtenhet. I och med det ser vi till att kunden är nöjd och återkommer.

Göra kvalitetspolicyn förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder, leverantörer, ägare och samarbetspartners.

Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar och snabba leveranser. .