Vår Inköpspolicy

Vår inköpspolicy innebär att vi för inköp av varor och tjänster, använder oss av leverantörer somfortlöpnade kan tillgodose våra behov och förväntningar.

Samarbetet med våra leverantörer ska kännetecknas av full uppriktighet samt ömsesidig förståelse och respekt. Kvalitet och miljö är viktiga faktorer vid val av leverantör och innebär att vi tar hänsyn till och värdesätter ärlighet, pris, kvalitet, miljö, tillgänglighet och service.

För att följa vår policy har vi satt upp nedanstående regler och krav för leverantörer:

All presentation av varor eller tjänster skall ske via mail eller postförsändelse.
Telefonförsäljare kommer vi att hänvisa till denna policy. Om intresse för att visa en produkt eller tjänst genom personligt möte finns, behandlas det som ovanstående.

I all korrespondens från leverantörer skall en kontaktperson anges för att från vår sida kontakta om intresseför produkt eller tjänst finns.
Leverantören måste också tydligt presentera följande uppgifter:
- Organisationsnummer
- Korrekt juridiskt namn
- Adress
- Kontaktperson med kontaktuppgifter
- Försäljningsvillkor
- Specificerad prislista för aktuell vara eller tjänst.

Produkten skall beskrivas tydligt med fabrikat, produktnummer, specificerade priser där alla kostnader framgår, såsom eventuella fraktkostnader, bindningstider och dylikt.

Förskottsbetalning tillämpas ej

Alla inköp måste godkännas och tilldelas ett inköpsnummer av inköpsansvarig chef. Ingen annan anställd eller medarbetare äger rätt att i företagets namn göra beställningar. Fakturor som inkommer utan godkänt inköpsnummer kommer att returneras för komplettering eller bestridas. Det är leverantören av varor och tjänster som ansvarar för att få ordern godkänd av oss innan leverans.