Vår Bidragspolicy och sponsring

Cicograf AB stödjer gärna organistioner som arbeter för en god sak i samhället. Vi tycker det är viktigt att bidra så dessa organisationer får möjlighet till ett gott arbete.

Att ge bidrag ska vara til nytta för organisationes hjälparbete och även till nytta för Cicograf AB's anseende och marknadsföring.

Vi kan också ge sponsring till lokala klubbar och föreningar, se nedan.

Följande regler gäller för att Cicograf AB ska ge bidrag /sponsring:

 • Endast organisationer som är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII är godkända mottagare. Undantag kan bevilas efter särskild prövning.

 • Cicograf AB besluter själv via ett internt möte i november varje år vilka organisationer som vi ska ge bidrag till nästa år. Inga beslut tas därefter under året.

 • Inga bidrag beslutas via telefonsamtal till telefonförsäljare. Alla sådana samtal hänvisas till vår inköpspolicy där all information skall mejlas till oss. Dessa underlag hanteras när beslut om bidrag tas.

 • I övrigt hänvisas till vår inköpspolicy då bidrag betraktas rent ekonomiskt som ett inköp till verksamheten.

Sponsring till lokal förening:

Vi arbeter f.n. på en policy för sponsring till lokala föreningar i Västerås. Om du tycker att vi borde sponsra din förening kan du ansöka om detta via mejl till info@cicograf.se. Ange i mejlet:

 • Föreningens namn och adress och kontaktperson
 • Syftet med er ansökan
 • Vad får Cicograf AB i motprestation

Vi ger inte bidrag eller sponsring till:

 • Politiska partier eller religiösa organisationer
 • Företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar
  människor eller miljö exempelvis tobaks- och alkoholtillverkare
 • Företag/organisationer vars verksamhet kränker personer
 • Enskilda personer såsom t.ex idrottsmän, artister mm
 • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.